O společnosti
 

Firma MAPOL byla založena v roce 1994. Od svého počátku se specializovala na dodávky tzv. čtvrtotáčkových armatur, tedy kulových kohoutů, uzavíracích a regulačních klapek a jejich automatizací s elektropohony a pneupohony.

Postupně svůj sortiment firma rozšířila o dodávky dalších typů armatur, tedy nožových šoupátek, ventilů, klínových šoupátek , a to v provedení s ručním ovládáním popřípadě s více sofistikovanými prvky ovládání , jako jsou inteligentní elektrické a pneumatické pohony. Doplňkový sortiment pak tvoří zpětné klapky,solenoidové ventily, membránové ventily a prvky automatizace armatur.

Ve svém počátku se firma MAPOL soustředila na dodávky zboží pro partnery v České republice, postupně pak díky získaným kontaktům rozšířila svou činnost do zahraničí,  tedy do západní Evropy, Vietnamu,  a především pak na teritorium Ruské federace. Výrazným zlomem v činnosti firmy byl rok 2009, kdy firma začala dodávat pro své ruské zastoupení armatury na extremní parametry  převážně ve velkých dimenzích do teritorií Sibiře a Dálného východu.

Při své činnosti dbá firma na dodržování všech bezpečnostních, technických a ekologických  předpisů souvisejících s výrobou a dodávkami armatur. Zboží je dodáváno odběratelům buď ze skladu nebo vyráběno na základě specifických požadavků klienta. Každá dodávka obsahuje náležitou dokumentaci včetně příslušných certifikátů jakosti dodaného zboží.

Na zboží je poskytována obecně platná záruka, či na složitější projekty záruka individuálně dohodnutá. Firma MAPOL zajišťuje rovněž servis svých výrobků svými vlastními odborníky. Činnost firmy se za dobu své existence opírá o podporu cca 400 svých klientů jak v České republice, tak i v zahraničí.


Trhy, na kterých působí naše firma